ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Išmaniųjų matavimų ir namų automatikos technologijos elektrikų mokyme – SMARTEL”,

Nr. 2016-1-LT01- KA202-023154

smartel

 

Projekto santrauka:

Projektu siekiama gerinti elektrikų skaitmenines bei žaliąsias kompetencijas, sukuriant inovatyvią mokymo programą, diegti modernias mokymo priemones ir naujoviškus atviros prieigos pedagoginius išteklius bei sudaryti sąlygas mokymosi rezultatų pripažinimui ES.

Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo dalyviai (mokytojai ir šios specialybės mokiniai), dirbantys elektrikai, bedarbiai, siekiantys įgyti naujų įgūdžių ir patobulinti savo kvalifikaciją.

Planuojama parengti 5 intelektinius produktus:

1) mokymosi rezultatu aprašą;

2) mokymosi modulius bei profesinio mokymo integravimo gaires;

3) atviros prieigos pedagoginę duomenų bazę;

4) plačiai prieinama virtualų mokymosi kursą;

5) strateginę ES partnerystę projekto mokymosi rezultatų įteisinimui, patvirtinimui ir pripažinimui.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 09 01 – 2018 12 31

Projekto partneriai:

  1. Panevėžio kolegija,  Lietuva (koordinatorius);
  2. Europeen de L’installation electrique asociacija, Prancūzija;
  3. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL XABEC, Ispanija;
  4. EXELIA E.E., Graikija;
  5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva;
  6. SOFIA ENERGY AGENCY ASOCIACIJA, Bulgarija.