ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Į darbo procesą orientuoto ir interaktyvaus profesinio mokymo skatinimas Europoje“,

Nr. 2016-1-DE02-KA202-003258

Projekto santrauka:

Orientacija į darbo procesą (vok. “Handlungsorientierung”) yra vienas svarbiausių veiksnių vykdant statybinių specialybių darbininkų profesinį mokymą. Kuo geriau darbininkai supranta darbo procesų visumą, tuo sklandžiau vyksta įmonės ir darbininko bendradarbiavimas. Darbo proceso orientacijos (ar veiksmo orientacijos) kaip pedagoginio metodo taikymo mastas pirminiame profesiniame mokyme skirtingose Europos šalyse labai skiriasi. Vienos ES šalys naudoja 3 etapų metodą (1. planuoti, 2. vykdyti, 3. prižiūrėti), kitos išskiria 6 pagrindinius etapus (1. informuoti, 2. planuoti, 3. nuspręsti, 4. vykdyti, 5. prižiūrėti, 6. vertinti).

Projektu siekiama nuodugniai išnagrinėti egzistuojančius darbo proceso orientacijos modelius ir metodus bei jų taikymo mastą partnerių šalyse. Atliktos poreikių analizės pagrindu bus sukurta mobili aplikacija, skirta profesijos mokytojams ir besimokantiems profesijos asmenims, padėsianti jiems įgyvendinti skirtingus darbo proceso etapus: kaip pradėti darbą, suplanuoti jo eigą, atlikti užduotis, patikrinti kokybę bei įvertinti visą procesą.

Planuojami projekto rezultatai:

  • Orientavimas į darbo procesą Europoje: apklausa ir poreikių analizė partnerių šalyse;
  • Turinio, skirto mobiliai aplikacijai, parengimas;
  • Mobilios aplikacijos parengimas 7 ES kalbomis;
  • Mobilios aplikacijos išbandymas techniniu, turinio ir pedagoginiu aspektu.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 10 01 – 2018 09 30

Projekto partneriai:

  1. Bildungszentren des Baugewerbes (BZB) Krefeld , Vokietija (koordinatorius);
  2. Centre Edile Andrea Palladio, Italija;
  3. Fundación Laboral de la Construcción, Ispanija;
  4. Chamber for Industry and Commerce, Slovėnija;
  5. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva;
  6. Open University, Nyderlandai.