Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas

 „Gamybos meistro profesinio mokymo programa Baltijos jūros regionui („Master BSR“)

Nr. 2015-1-DE02-KA202-002372

(“Common Vocational Training to Master in the Baltic Sea Region – Master BSR ”)

Projekto santrauka:

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti ir stiprinti gamybos meistrų profesinį mokymą Baltijos jūros regiono šalyse. Gamybos meistro darbo aplinka, technika, organizaciniai reikalavimai nuolat kinta, pokyčiai dažnai yra nenuspėjami, o inovatyvioms ir gamyboje modernias technologijas naudojančioms įmonėms yra ypač svarbu, kad gamybai vadovautų tikri savo srities profesionalai. Gamybos meistro vaidmuo tampa ypač aktualus, kai kalbama apie pameistrystę arba darbu grindžiamą mokymą, kai įmonės atstovams tenka prižiūrėti ir apmokyti patirties neturinčius darbininkus ar pameistrius.

Remdamiesi Vokietijos  patirtimi, projekto partneriai siekia parengti ir išbandyti mokymo programą ir mokymo (-si) medžiagą, skirtą ugdyti gamybos meistrų gamybos planavimo, organizavimo ir valdymo kompetencijas, suteikti pedagoginių žinių, stiprinti jų savarankiškumą bei atsakomybę už savo ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklos rezultatus siekiant bendrų įmonės tikslų. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat numatyta surengti  trijų dienų trukmės mokymus profesinio rengimo įstaigų darbuotojams (profesijos mokytojams), kurie ateityje galėtų įgyvendinti gamybos meistro mokymo programą savo šalyje.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015  09 01 – 2018 08 31

Projekto partneriai:

  • Hanse-Parlament, Vokietija
  • Handwerkskammer Dresden, Vokietija
  • International Business College (IBC), Danija
  • Nordic Forum of Crafts, Norvegija
  • District Guild of Crafts SMEs Employers in Wejherowo, Lenkija
  • Gdansko Technikos universitetas, Lenkija
  • Latvijos Amatų rūmai, LatvijaViešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva