Erasmus programos Strateginių partnerysčių inovacijų projektas KA2

“Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools”
„Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“
Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA202-035177

Trumpai

Projektuojant su taikomosios projektavimo sistemomis CAD, CAM, CAE, BIM ir t.t. – atrodytų viską „daro“ kompiuteriai, tačiau galutinis vartotojas yra žmogus. Jis gali pasinaudoti šių sistemų teikiamomis galimybėmis tik tuomet, kuomet supranta „inžinierių kalbą“. Šiuo metu susiformavo didelis atotrūkis tarp galimybių ir grafinės informacijos suvokimo. Internete yra daug įvairios informacijos, tačiau didžioji jos dalis skirta trečiojo kampo projekcijų metodo taisyklių aiškinimui, joje trūksta kompleksiško požiūrio į kiekvieno klausimo aptarimą, neatsižvelgiama į besimokančiųjų skirtingus mokymosi stilius.

Projekto pagrindinis tikslas – parengti interaktyvias ir animuotas braižybos mokymo priemones (kompiuterinį variantą), kurios palengvintų/padėtų profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų studentams geriau išmokti (įsisavinti) braižybos mokymo medžiagą. Darbas su šia interaktyvia mokymo medžiaga padės profesinio mokyklų, aukštųjų mokyklų studentams įsiminti informaciją ir ją pritaikyti praktikoje.

Braižybos interaktyvi ir animuota mokymo medžiaga būtų parengta pagal mokymo teminius planus (skyrius) ir suteiktų galimybę išmokti braižyti ranka bei kompiuteriu (AutoCAD programa).

Medžiagą planuojama paruošti anglų, lietuvių, estų, latvių, lenkų, slovakų kalbomis

Atsižvelgus į projekto partnerių poreikį tobulinti braižybos (kompiuterinės grafikos) profesijos mokytojų, dėstytojų, profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų dėstytojų technines, didaktines kompetencijas, būsimame projekte „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ planuojama:

Ištirti projekto partnerių šalyse braižybos dalyko dėstymo metodiką, ženklų simbolių taikymą, dėstomo braižybos skyrių aktualumus, taikomus standartus.
Remiantis gautais poreikių analizės rezultatais, paruošti „Braižybos“ keturių skyrių „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių“ (braižymas ranka ir autoCAD programoje) medžiagą:
2.1 Brėžinių įforminimas. Geometrinė braižyba;

2.2 Projekcinės braižybos pagrindai, Vaizdai. Kirtiniai. Pjūviai;

2.3. Detalių sujungimai. Detalių darbo brėžiniai;

2.3 Statybinė braižyba.

Parengti projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ internetinį puslapį http://liggd.lt/ visomis partnerių kalbomis.

Organizuoti „gyvąsias“ laboratorijas (profesijos mokytojų, dėstytojų, mokinių, studentų grupėms) Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje interaktyvių nuotolinių mokymo kursų medžiagos testavimui, tobulinimui, papildymui ir techninės kompetencijos tobulinimo. Visiems dalyviams bus išduoti interaktyvių kursų pažymėjimus.

Atlikti interaktyvaus nuotolinio projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimo“ medžiagos testavimą.

Vykdyti sklaidos/valorizacijos veiklas.

Sukurti projekto veiklų kokybės užtikrinimo sistemą.

 • Atlikti poreikių analizę;
 • Medžiagos kūrimas;
 • Medžiagos testavimas ir ekspertų vertinimai;
 • Medžiagos tobulinimas ir paruošimas galutinio varianto;
 • Projekto produktų pristatymas tikslinėms grupėms.
 • Profesinių mokyklų mokiniai;
 • Aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai;
 • Profesijos mokytojai;
 • Aukštųjų mokyklų ir kolegijų dėstytojai, tos srities mokslininkai.

2017 10 01 – 2020 03 01 (30 mėnesių)

 • P1. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (projekto koordinatorius, Lietuva);
 • P2. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, (Slovakija);
 • P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Estija);
 • P4. ALEKSANDRO STULGINSKIO universitetas (Lietuva);
 • P5 Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija (LIGGD) (Lietuva);
 • P6. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Latvija);
 • P7. Panevėžio kolegija (Lietuva);
 • P8. Silesian University of Technology (Lenkija).

Projekto vadovas Ivaras Giniotis.

Elektr. paštas: ivginiotis@gmail.com

Kont. telef. +37069803284

Projekto interneto svetainė: http://liggd.lt/diad-tools/