Mūsų naujienos

Pradedamas kandidatų į darbo tarybos narius registravimas

DĖMESIO !

2021-09-24 PRADEDAMAS KANDIDATŲ Į DARBO TARYBOS NARIUS REGISTRAVIMAS

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro direktorės 2021-09-21 įsakymu  Nr.V1-74 patvirtinta tokios sudėties darbo tarybos rinkimų komisija: Violeta Ringelevičienė, personalo vedėja, Asta Lukšienė, socialinė pedagogė, istorijos mokytoja metodininkė ir Alesia Ilgevičienė, sektorinio praktinio mokymo centro vadovė. 

Vadovaudamasi darbo tarybos rinkimų tvarka, patvirtinta VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus 2017-12-27 įsakymu Nr.V1-80, darbo tarybos rinkimų komisija kviečia siūlyti kandidatus į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro darbo tarybą. 

 

Kandidatus į darbo tarybą siūlyti, dalyvauti rinkimuose ir balsuoti turi teisę visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis. Teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris kandidatus į darbo tarybos narius turi darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga. 

 

Kandidatais gali būti siūlomi visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai įstaigoje trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus aukščiau išvardintus darbo tarybos rinkimų komisijos narius, darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Rašytinis pasiūlymas, kuriame nurodomas kandidatas į darbo tarybą ir kandidato sutikimas būti renkamam į darbo tarybą pateikiamas pagal žemiau pateiktą formą. Pasiūlymo formą taip pat galima gauti Viršuliškių skyriaus 204 kab., Laisvės pr. 53, Fabijoniškių skyriaus 105 kab., Ateities g. 28, ir raštinėse darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.45 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val. arba galima ją atsisiųsti iš įstaigos internetinio tinklalapio https://vsrc.lt. 

 

Užpildytą formą prašome pateikti asmeniškai į Viršuliškių skyriaus 204 kab. Astai Lukšienei arba į Fabijoniškių skyriaus 105 kab. Alesiai Ilgevičienei darbo valandomis. Kiekvienas pasiūlymas bus registruojamas.

Pasiūlymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 06 d. 16.30 val.

 

Papildoma informacija: Darbo tarybos rinkimai vyks 2021 m. spalio 21 d. VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro Viršuliškių skyriaus aktų salėje, Laisvės pr. 53, Vilnius, nuo 14.30 val. iki 16.45 val. Esant poreikiui darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas gali būti patikslinti papildomai.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis darbo valandomis į darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkę Alesią Ilgevičienę, sektorinio praktinio mokymo centro vadovę, telefonu  +370 674 06908 arba atvykti į Fabijoniškių skyriaus 105 kab.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro darbo tarybos rinkimų komisija.

2021 m. rugsėjo 24 d.