Mūsų naujienos

Partneriai iš Čekijos

Jau daugiau kaip 10 metų centras bendradarbiauja su Čekijos Střední škole stavební Třebíč profesine mokykla. Mūsų centro mokiniai ir mokytojai šioje institucijoje tobulina ir įgyja naujų bendrųjų ir specialybės dalykų kompetencijų, žinių apie inovatyvius praktinio mokymo metodus ir jų pritaikymo galimybes, tvarumą ir kt.

Kovo 4-15 d. 7 mokiniai ir 2 mokytojai iš Střední škole stavební Třebíč mokyklos stažavosi mūsų centre. Mokytojai ir mokiniai stebėjo užsiėmimus elektrikų dirbtuvėse, atliko praktines užduotis, laisvalaikiu domėjosi Lietuvos kultūra, tradicijomis.