PRIIMAME:

  • baigusius 9 klasių ir norintiems įgyti profesiją;

Mokslas nemokamas. Priimame mokytis profesijos kartu įgyjant pagrindinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Specialybė įgyjama per 2 metus. Baigus mokslus išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plytelių klojėjo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apdailinti paviršius plytelėmis ir remontuoti plytelių dangą, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.