PRIIMAME:

  • baigusius 9 klasių ir norintiems įgyti profesiją;

Mokslas nemokamas. Priimame mokytis profesijos kartu įgyjant pagrindinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Specialybė įgyjama per 2 metus. Baigus mokslus išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Dažytojo padėjėjo – tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinių paviršius dažymo darbams, dažyti statinių paviršius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.