Mūsų naujienos

Mokytojai ir mokiniai stažuojasi ES šalyse

Lapkričio 6-16 dienomis 18 mokinių ir 7 mokytojai  stažuojasi Suomijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Slovakijoje. Erasmus+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projekto ,,Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas perimant ES šalių patirtį“, sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA116-077581 dalyviai  įgyja  naujų bendrųjų, specialiųjų ir kultūrinių kompetencijų.

Stažuotėse dalyviai turi idealias sąlygas tobulinti užsienio kalbas, komunikacinius, individualius bei komandinio darbo įgūdžius. Su partnerinių institucijų pedagogais diskutuojama apie aktyvių mokymo(si) metodų taikymą užsiėmimų metu, aptariamos mokymo(si) aktualijos.