Mūsų naujienos

Mokykis savo gimnazijoje ir profesinėje mokykloje tuo pačiu metu!

Norėtumei vietoj technologijų pamokų mokytis mėgstamo dalyko?
Siūlome likti mokytis savo gimnazijoje, o vietoj technologijų pamokų mokytis profesinėje mokykloje.

Priėmimas mokytis pagal pasirinktus modulius prasidėjo nuo š. m. birželio 1 d.

  • Stojimas į Vilniaus statybininkų rengimo centrą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą. LAMA BPO sistemoje mokiniai iš pateikto profesinio mokymo programų modulių sąrašo gali pasirinkti jam įdomų modulį.
  • Baigę 8,9,10 klasių ir besimokantis savo gimnazijoje, mokinys galės pasirinkti nuo 5 iki 10 mokymosi kreditų apimties modulį vieneriems ar dvejiems mokslo metams. Pasirinkusieji mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį galės gimnazijoje nesimokyti technologijų ar menų dalykų.
  • Mokinys, besimokydamas savo gimnazijoje ir tuo pačiu metu profesinėje mokykloje, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos Jums suteiks galimybes užsiimti atitinkama darbine veikla, o, įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, įgytos kompetencijos bus įskaitomos ir sutrumpės studijų laikas.
  • Mokinio individualus ugdymo planas bus sudaromas vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir moduliui įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis valandomis, neviršijant nustatyto mokiniui maksimalaus savaitinio pamokų skaičiaus, sudarius sutartį su gimnazija.

MODULIAI

I gimnazijos klasių mokiniams:

Modulio pavadinimas Apimtis (kreditais)
Paviršių apdaila plytelėmis 5 kreditai
Medienos apdirbimas rankiniais elektriniais, motoriniais, pneumatiniais įrankiais 5 kreditai
Nesudėtingų trimačių objektų braižymas 10 kreditų

II gimnazijos klasių mokiniams:

Modulio pavadinimas Apimtis (kreditais)
Paviršių apdaila plytelėmis 5 kreditai
Medienos apdirbimas rankiniais elektriniais, motoriniais, pneumatiniais įrankiais 5 kreditai

III gimnazijos klasių mokiniams:

Modulio pavadinimas Apimtis (kreditais)
Statinių paviršių dekoravimas 10 kreditų
Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas 10 kreditų
Augalų komponavimas 10 kreditų
Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba 10 kreditų
Nesudėtingų trimačių objektų braižymas 10 kreditų