Mūsų naujienos

LMS XXXII Neeilinė Asamblėja

Š. m. sausio 28-30 dienomis, Tauragėje vyko LMS XXXII Neeilinė Asamblėja. Jos metu buvo svarstomi du labai svarbūs dokumentai: rezoliucija dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo bei rezoliucija dėl karjeros ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje. Su dokumentų projektais galite susipažinti čia:

Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų centro mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas Arnas Vitkauskas. Jis išsakė apibendrintą mūsų mokyklos mokinių poziciją šiais klausimais, užmezgė kontaktus su kitų Lietuvos mokyklų mokinių tarybų atstovais.