Mūsų naujienos

Kviečiame teikti prašymus vykti į stažuotes

 

 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

Skelbiama ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais – akredituoto projekto, sutarties Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052111, dalyvių atranka vykti į stažuotes užsienio valstybėse. Projekto metu numatytos 4 darbo dienų stažuotės Čekijoje, Latvijoje, Prancūzijoje (Paryžius, Kalė), Ispanijoje, Vokietijoje, Sakartvelis ( planuojama). Stažuotės vyks 2023 m. kovo – birželio mėn.
Projekto pagrindinis tikslas – perimti ES šalių patirtį, kuri leis užtikrinti profesinio mokymo kokybę, kurti lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si ) sąlygas, įgyti naujas profesines, bendrąsias, vadybines kompetencijas.

Atrankos kriterijai:

 • profesinio mokymo specialisto darbo rezultatai;
 • iniciatyvumas, aktyvus įnašas į įstaigos veiklą;
 • motyvacija vykti į vizitą;
 • užsienio kalbos žinios;
 • patirtis;
 • asmeninės savybės: lankstumas ir kt.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti prašymą:

Viršuliškių skyriuje –projektų vadovui Danieliui Burokui, 229 kab.;
Fabijoniškių skyriuje –projekto koordinatorei Aldonai Lukminienei, 208 kab.

Prašymus prašome pateikti iki vasario 28 d.

 

 

MOKINIŲ DĖMESIUI !

Skelbiama ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais – akredituoto projekto, sutarties Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052111, dalyvių atranka vykti į stažuotes užsienio valstybėse. Projekto metu numatytos 2 savaičių stažuotės Čekijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje. Stažuotės vyks 2023 m. kovo – birželio mėn.

Stažuočių metu mokiniai, atlikdami mokymo praktiką, tobulins profesinius įgūdžius ir gebėjimus, susipažins su naujausiomis technologijomis, modernia įranga, darbo organizavimu ir darbo kultūra užsienio mokyklose ir įmonėse, ugdys bendruosius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Mokinius, norinčius dalyvauti stažuotėse, prašome pateikti prašymus ir grupės vadovo bei profesijos mokytojo rekomendacijas iki 2023 m. vasario 28 d.

Prašymai priimami:

Viršuliškių skyriuje –229 kabinete (Projektų vadovas Danielius Burokas).
Fabijoniškių skyriuje – 208 kabinete (Projekto koordinatorė Aldona Lukminienė).

Dalyvių atrankos kriterijai:

 • šnekamoji ir specialybės anglų kalba, vokiečių kalba, prancūzų kalba (klausymas ir kalbėjimas);
 • praktiniai-profesiniai gebėjimai;
 • stažuotės motyvacija;
 • specialybės dalykų teorinės žinios;
 • aktyvus dalyvavimas įstaigos veikloje.