Mūsų naujienos

Istorinis, kultūrinis ir gamtinis paveldas – integruotam ugdymui

Šių mokslo metų pabaigoje, birželio 27 d., VSRC pedagogai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginyje „Istorinis, kultūrinis ir gamtinis paveldas – integruotam ugdymui”.

Mokytojai lankėsi Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, garsiausiose šio miesto vilose, saugančiose įdomių bei iškilių Lietuvos asmenybių istorijas. Vasarą šiose vilose poilsiaudavo žymūs Lietuvos žmonės: prezidentai Aleksandras Stulginskis ir Antanas Smetona, poetas Maironis, dainininkas Kipras Petrauskas ir kiti politikos, meno ir kultūros atstovai.

Centro pedagogai susipažino su žymiausių šio miesto statinių projektavimo, statybos, naudotų medžiagų apdirbimo ir panaudojimo subtilybėmis.