Mūsų naujienos

Dar viena saulės jėgainė gamina energiją VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre

Lietuvoje jau ne vienerius metus kalbama apie gaminančių vartotojų vaidmenį užtikrinant energetinę nepriklausomybę ir pereinant prie žaliosios energetikos. Tiek juridiniai asmenys, tiek gyventojai vis intensyviau skatinami naudotis įvairia valstybės pagalba įsigyjant įrenginius žaliajai elektros ir šilumos energijai gaminti.

Pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre įgyvendintas 160 kW galingumo saulės elektrinės įrengimo projektas, kurio įgyvendinimui iš Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato kaitos programos lėšų suteikta valstybės subsidija 118080 Eurų.

Projektas „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Vilniaus statybininkų rengimo centro pastato stogo“ baigtas įgyvendinti 2024 m. sausio 31 d. Pagrindinis projekto tikslas – mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, plėsti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, pakeičiant įprastinės gamybos elektros energiją į saulės jėgainės gaminamą žalią elektros energiją.

Įrengta saulės fotovoltinė elektrinė tenkins VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro elektros energijos poreikį ir prisidės prie ekologinių problemų sprendimų, siekiant švarios ir saugios energijos panaudojimo bei didins energetinę nepriklausomybę nuo iškastinio kuro ar dujų.