Mūsų naujienos

Bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojų dėmesiui!

 

Skelbiama ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais – projekto, sutarties Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000130452, dalyvių atranka vykti į stažuotes užsienio valstybėse. Projekto metu numatytos 4 darbo dienų stažuotės Čekijoje, Latvijoje, Prancūzijoje (Kalė), Ispanijoje, Slovėnijoje, Suomijoje (Helsinkis), Portugalijoje. Stažuotės vyks 2024 m. kovo – spalio mėn.

Projekto pagrindinis tikslas – perimti ES šalių patirtį, kuri leis užtikrinti profesinio mokymo kokybę, kurti lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si ) sąlygas, įgyti naujas profesines, bendrąsias kompetencijas.

Atrankos kriterijai:

  • profesinio mokymo specialisto darbo rezultatai;
  • iniciatyvumas, aktyvus įnašas į įstaigos veiklą;
  • motyvacija vykti į vizitą;
  • užsienio kalbos žinios;
  • patirtis;
  • asmeninės savybės: lankstumas ir kt.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti prašymą:
Viršuliškių skyriuje –karjeros specialistei Ingai Steckienei, 104 kab.;
Fabijoniškių skyriuje –projekto koordinatorei Aldonai Lukminienei, 208 kab.

Prašymus prašome pateikti iki vasario 9 d.