Mūsų naujienos

2021-01-18 Dėl konkurso Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus pareigoms eiti.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. P1-30 „DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRO  DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro   direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Onutė Kacevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vedėja;

Elena Pelakauskienė, Vilniaus automechanikų ir verslo mokyklos direktorė (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovas);

Živilė Liškauskaitė, Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro profesijos mokytoja (pedagogų atstovė);

Arnas Kuras, Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro mokinių tarybos pirmininkas (mokinių atstovas);

Dainius Malaškevičius (Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro tėvų atstovas);

Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas (socialinių partnerių atstovė).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Konkurso Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro  direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2021 m. sausio 28 d.