Mūsų naujienos

2020-09-30 Sudomino bendradarbiavimo projekto rezultatai.

Braižybą ir geometriją šių dalykų mokytojai kartais lygina su poezija. Bet, kiek eilėraščių beskaitytum, kūgio ar kokio tetraedro išklotinės lengvai nepadarysi. Poeto vaizduotės tam nepakaks. Bet pagalba yra. Apie tai specialybės dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkime  Fabijoniškių skyriaus aktų salėje kalbėjo mokytojas Ivaras Giniotis.  

Mokymo medžiaga yra čia. Galite prisijungti ir naudoti.

braizyk1 braizyk
 
Taip pat susirinkime buvo apsvarstyti  teminiai mokymo planai, technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimas, modulinio mokymo rezultatų vertinimas;