Projekto Nr. LLP-COM-DP-2012-LT 00083

Projekto pavadinimas: Mokinių vaidmuo, ugdant aplinkosauginę atsakomybę Europoje/ Common Help for European Environmental Responsibility by Students – CHEERS

Skirta Leonardo da Vinci programos dotacija eurais: 21 000

Projekto koordinatorius: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROFESORA JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU (Lenkija)

Projekto partneriai:

 1. Berufsbildungszentrum Schleswig-Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg, rechtsfaehige Anstalt des oeffentlichen Rechts (Vokietija)
 2. Colegiul “Anghel Saligny” Rosiori de Vede (Rumunija)
 3. Burç Özgören Fen ve Anadolu Lisesi (Turkija)
 4. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras (Lietuva)
 5. PROFESIONALNA GIMNAZIYA PO MEHANOELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA (Bulgarija)
 6. Den jydske Haandværkerskole (Danija)

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama sukurti naujus, aplinkai draugiško elgesio modelius, skatinti visuomenės domėjimąsi ekologinėmis temomis bei su tuo susijusiais ekonominiais, socialiniais ir politiniais dalykais. Dėmesys bus skiriamas tokioms problemoms:

– klimato kaita;

– aplinkos užterštumas;

– natūralių gamtinių išteklių mažėjimas.

Mokiniai įgyvendins įvairius projektus, remdamiesi įgytomis žiniomis ir savo vaizduote. Numatoma įsteigti Mokinių tarybą, kuri priims sprendimus dėl projekto eigos ir veiklų, susijusių su aplinkosauginiais aspektais partnerių miestuose, pvz.:

– atliekų rūšiavimas;

– alternatyvūs energijos šaltiniai;

– kasdieniai ekologiniai įsipareigojimai;

– ekologinio elgesio kodas.

Tikimasi, kad projekto metu sukurti rezultatai/produktai padės pakeisti jaunimo mąstymą, suformuos jų pro-ekologišką požiūrį. Bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių mokyklų leis pasidalinti gerąja patirtimi, gerins komunikacinius bei užsienio kalbų gebėjimus. Projektas padės ugdyti pagrindines socialines bei pilietines kompetencijas. Mokiniai turės galimybę dirbti daugiakultūrėje aplinkoje, atskleisti savo kūrybiškumą.

Projekto tikslai

 1. Kelti mokinių sąmoningumą aplinkosaugos problemų srityje, skatinti juos gerbti supančią aplinką.
 2. Skatinti mokinius ieškoti būdų ir metodų, kurie padėtų užkirsti kelią vietinės aplinkos užterštumui.
 3. Ugdyti mokinių savarankiškumą bei bendradarbiavimo įgūdžius, vykdant įvairias projekto veiklas.
 4. Skatinti mokinių kūrybiškumą, sprendžiant aktualias aplinkosaugines problemas.
 5. Tobulinti mokinių kalbinius įgūdžius, bendraujant skirtingomis kalbomis.
 6. Tobulinti mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Bulgarija

Paskutinės 2013 metų gegužės dienos rytmetį Eglė, Liucija ir Lukas su mokytojomis Daiva Atmanavičiene bei Aldona Lukminiene iš Vilniaus oro uosto pradėjo kelionę į Bulgarijos (http://lt.wikipedia.org/wiki/Bulgarija) miestą Burgasą (http://lt.wikipedia.org/wiki/Burgasas). Merginoms tai buvo pirmas skrydis lėktuvu.

Lietuva

2014 m. gegužės 6 – 11 d. mūsų mokykloje buvo svečių iš 6 valstybių: Bulgarijos, Danijos, Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos.

Pas mus vyko Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projekto „Mokinių vaidmuo, ugdant aplinkosauginę atsakomybę Europoje“, sutarties Nr. LLP-COM-DP-2012-LT 00083, partnerių susitikimas.

Projekto dalyviai – mokiniai ir mokytojai –  pasakojo, ką jie nuveikė savo mokyklose, kad jų aplinka būtų švaresnė, kad šalia esantys žmonės geriau suvoktų, jog gyvena ne tik savame name, savame mieste, savo šalyje – juk mūsų namai – Žemės planeta. Tad visiems sutartinai ją reikia saugoti, o šioji sauga prasideda nuo labai paprastų dalykų mūsų aplinkoje.

Svečiai aplankė Trakus, Anykščius, išvaikščiojo Vilniaus senamiestį.

Projekto dalyviai pamokė vieni kitus savo kalbų.

Aplodismentų sulaukė rūbų kolekcija, kurią kuriant panaudotos net statybinių medžiagų atliekos.

Kitas, jau baigiamasis, šio projekto dalyvių susitikimas įvyks liepos mėnesį Balstogėje.

CHEERS projektui yra sukurtas ir tinklapis, kuriame galima sužinoti visą jo eigą.