Mūsų naujienos

DARBO TARYBOS RINKIMAI

DĖMESIO !

2018-01-16 PRADEDAMAS KANDIDATŲ   Į DARBO TARYBOS NARIUS REGISTRAVIMAS

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus 2017-12-29 įsakymu  Nr.V-82 patvirtinta tokios sudėties pirmoji darbo tarybos rinkimų komisija: Daina Kiršanskienė (personalo vedėja), Gražina Chodorovič (biologijos mokytoja metodininkė, mokymo dalies administratorė) ir Daiva Šaulienė (viešųjų pirkimų   organizatorė, archyvarė).

Vadovaudamasi darbo tarybos rinkimų tvarka, patvirtinta VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus 2017-12-27 įsakymu Nr.V1-80, darbo tarybos rinkimų komisija kviečia siūlyti kandidatus į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro darbo tarybą.

 

Kandidatus į darbo tarybą siūlyti, dalyvauti rinkimuose ir balsuoti turi teisę visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis. Teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris kandidatus į darbo tarybos narius turi darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga.

 

Kandidatais gali būti siūlomi visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai įstaigoje trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus aukščiau išvardintus darbo tarybos rinkimų komisijos narius, darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Rašytinis pasiūlymas, kuriame nurodomas kandidatas į darbo tarybą ir kandidato sutikimas būti renkamam į darbo tarybą, pateikiamas pagal žemiau pateiktą formą. Pasiūlymo formą galima gauti Viršuliškių skyriaus (214 kab., Laisvės pr. 53) ir Fabijoniškių skyriaus (207 kab., Ateities g. 28) raštinėse darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo  8.00 val. iki 16.45 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val. arba paspauskite nuorodą: Pasiūlymo forma

 

Užpildytą formą prašome pateikti asmeniškai į Viršuliškių skyriaus 107 kab. Daivai Šaulienei arba į Fabijoniškių skyriaus 203 kab. Dainai Kiršanskienei darbo valandomis. Kiekvienas pasiūlymas bus registruojamas.

Pasiūlymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 31 d. 16.30 val.

 

Papildoma informacija: Darbo tarybos rinkimai vyks 2018 m. vasario 27 d., VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyriaus aktų salėje (Ateities g. 28, Vilnius) nuo 14.30 val. iki 16.45 val. Esant poreikiui darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas gali būti patikslinti papildomai.

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis darbo valandomis į darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkę Dainą Kiršanskienę (personalo vedėją) telefonu                       Nr. 8-671-70211 arba atvykti į Fabijoniškių skyriaus 203 kab.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro darbo tarybos rinkimų komisija.

2018 m. sausio 16 d.