Mūsų naujienos

2019-12-18 PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI

Skelbiama ERASMUS+ projekto ES šalių patirtis“, sutarties Nr. 2019-1-LT01-KA116-060215   

DALYVIŲ ATRANKA

 vykti į  3 dienų  trukmės personalo praktikos vizitus

  • Prancūzijoje: 2020 m. kovo mėn.
  • Portugalijoje: 2020 m. kovo mėn.
  • Italijoje: 2020 m. balandžio mėn.
  • Suomijoje: 2020 m. gegužės mėn.
  • Austrijoje: 2020 m. gegužės mėn.
  • Slovakijoje: 2020 m. birželio mėn.

Projekto pagrindinis tikslas yra naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su įvairių tikslinių grupių besimokančiais, kuriant lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si) sąlygas, įgyjant naujų profesinių kompetencijų, tokiu būdu atveriant platesnes galimybes į darbo rinką. Stažuočių metu projekto dalyviai stebės teorinius ir praktinius užsiėmimus, susipažins su mokymo bazėmis, mokymo proceso organizavimu, įgis technologinių ir didaktinių kompetencijų.

 

Atrankos kriterijai:

– profesinio mokymo specialisto darbo rezultatai;

– iniciatyvumas, aktyvus įnašas į mokyklos/organizacijos veiklą;

– motyvacija vykti į vizitą;

– užsienio kalbos žinios;

– patirtis;

– asmeninės savybės: lankstumas ir kt.

 

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti prašymą Gimnazijos skyriaus vedėjai Almai Briedienei arba projekto koordinatorei Aldonai Lukminienei iki 2020 m. sausio 14 d.

 

Dalyvių atranka vyks 2020 m. sausio 15-17 d.   Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.