Mūsų naujienos

2019-12-18 ERASMUS+ programos mobilumo projekto „ ES šalių patirtis“ dalyvių atranka.

MOKINIŲ  DĖMESIUI !

 

Skelbiama ERASMUS+ programos mobilumo projekto ES šalių patirtis“,

sutarties Nr. 2019-1-LT01-KA116-060215,  dalyvių atranka. Projekto metu numatytos 2 savaičių stažuotės Čekijoje, Italijoje, Austrijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Suomijoje  2020 m. kovo – gegužės mėn.

 

Stažuotės skirtos staliaus, apdailininko, mūrininko, statybos verslo paslaugų teikėjo specialybės mokiniams.

 

Stažuočių metu mokiniai sieks patobulinti profesinius įgūdžius ir gebėjimus, susipažins su naujausiomis technologijomis, modernia įranga, darbo organizavimu ir darbo kultūra užsienio įmonėse, ugdys bendruosius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Mokinius, norinčius dalyvauti stažuotėse, prašome pateikti prašymus ir grupės vadovo bei profesijos mokytojo rekomendacijas iki 2020 m. sausio 14 d.

 

Prašymai priimami:

Viršuliškių skyriuje2.. kabinete (Gimnazijos skyriaus vedėja A. Briedienė)

Fabijoniškių skyriuje 208 kabinete (projekto koordinatorė A. Lukminienė)

 

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • šnekamoji ir specialybės anglų kalba, rusų kalba, vokiečių kalba (klausymas ir kalbėjimas);
  • praktiniai-profesiniai gebėjimai;
  • stažuotės motyvacija;
  • specialybės dalykų teorinės žinios;
  • aktyvus dalyvavimas mokyklos kultūrinėje, sportinėje, projektinėje veikloje.

 

Pokalbiai su pretendentais vyks 2020 m. sausio 15-17 d.