Mūsų naujienos

2019-11-15 Baigiamasis TRANStoWORK projekto partnerių susitikimas.

Kaip stiprinti ir skatinti mokymąsi darbo vietoje profesiniame mokyme dalyvaujantiems jaunuoliams? Kokių inovatyvių mokymosi darbo vietoje skatinančių priemonių tam reikėtų? Šiomis problemomis buvo užsiėmęs tarptautinis projektas TRANStoWORK.

Lapkričio 4-5 d. Bolonijoje vyko baigiamasis TRANStoWORK projekto partnerių susitikimas ir sklaidos konferencija.

Photo 1

Renginiuose  dalyvavo partnerių organizacijų atstovai iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos bei Italijos profesinio mokymo ir statybos pramonės atstovai. Projekto partneriai pristatė įgyvendintas veiklas ir sukurtus projekto intelektinius rezultatus:

  • Mokymosi darbo vietoje modelio diegimo profesiniame mokyme koncepciją;
  • Kompiuterinę aplikaciją, skirtą mokymosi darbo vietoje proceso valdymui;
  • Pilotinės patirties vertinimo ataskaitą.

Pagrindinis projekto tikslas buvo stiprinti ir skatinti mokymąsi darbo vietoje profesiniame mokyme dalyvaujantiems jaunuoliams bei parengti inovatyvias mokymąsi darbo vietoje skatinančias priemones. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: https://transtowork.com/

Photo 3

Projektas „Mokymasis darbo vietoje kaip priemonė jaunimo integracijai į darbo rinką – TRANStoWORK”, Nr. 2017-1IT01-KA202-006112, finansuojamas pagal Europos Sąjungos Erasmus+ programos 2-ąjį pagrindinį veiksmą „Profesinio  mokymo strateginės partnerystės“.