Mūsų naujienos

2018-11-16 Susitikimas su Valstybinės darbo inspekcijos atstovais.

2018 m. lapkričio 16 d. Vilniaus skyriaus Vyriausieji darbo inspektoriai Alvydas Montrimavičius ir Loreta Klangauskienė, vykstant Europos profesinių gebėjimų savaitei, susitiko su mūsų profesinio rengimo centro moksleiviais.

2018sauga1

Darbuotojų saugos ir sveikatos bei Saugaus elgesio ekstremaliuose situacijose modulių mokytojų N. Palubinskienės ir D. Antanavičienės kvietimu, A. Montrimavičius skaitė pranešimą, pristatydamas saugaus darbo reikalavimus, dirbant ant pastolių ir kopėčių, kalbėjo apie pavojingus darbus šuliniuose, iškasose ir arti aukštos įtampos elektros laidų, aptarė pavojingų cheminių medžiagų naudojimo darbo vietoje reikalavimus.

2018sauga

Pamokos metu mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijoje, kėlė įvairius probleminius klausimus darbų saugos tematika. A. Montrimavičius patikino, kad tokie susitikimai yra labai reikšmingi, o dalijimasis patirtimi bei nuomone – yra tas kelias, kuriuo einant įmanoma užtikrinti saugų darbą ir aukštą darbo kultūrą.