Mūsų naujienos

2018-10-25 Veikla projekte „Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas“.

Mūsų mokymo centras, drauge su partneriais iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio dalyvauja Baltic Sea Academy (apie šią organizaciją daugiau galima sužinoti čia ) inicijuotame projekte „Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas“.

2018projektas

 

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • Profesinio mokymo kompetencijų centrų kūrimas: koncepcijos parengimas, išbandymas ir įgyvendinimas Lenkijoje;
  • Profesinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimas;
  • Dualinės statybos techniko profesinio mokymo programos parengimas ir išbandymas Lietuvoje, Vilniaus statybininkų rengimo centre;
  • Mokymo programų mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams parengimas;
  • Dualinės bakalauro mokymo programos koncepcijos parengimas.

Šių metų spalio 22-23 dienomis mūsų centre vyko tarptautinis seminaras-mokymai, kurių metu buvo pristatyta neformali statybos techniko mokymo programa.

 Parengtą Statybos techniko (Construction Technician) mokymo programą sudaro 4 dalys:

1 dalis: Kalbos, visuomenė ir aplinka;

2 dalis: Technologiniai dalykai;

3 dalis: Verslo administravimas ir valdymas;

4 dalis: Profesinė ir su darbo santykiais susijusi veikla.

Įvairių mokymo įstaigų bei verslo atstovai pristatė, kaip įdomiai, prasmingai ir efektyviai būtų galima įgyvendinti kiekvieną iš šių mokymo programos dalių.

Kiti mokymai profesijos mokytojams vyks š. m. lapkričio 26-28 dienomis Gdanske, Lenkijoje.