Mūsų naujienos

2018-10-02 Naujos investicijos į praktinio mokymo bazės modernizavimą.

Vyksta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas nr.09.1.2-cpva-v-721-01-0002 „Vilniaus statybos sektoriaus praktinio mokymo centro plėtra“.

Mūsų centro bazėje projekto  Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V -03-004 lėšomis buvo įrengtas ir 2015 m. vasario 26 d. atidarytas Vilniaus statybos sektoriaus praktinio mokymo centras (VSSPMC). Numatyta, kad šis centras specializuosis rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus statybų sektoriaus įmonėms.

Įrengiant VSSPMC, dalis mokymo ir bendrabučio patalpų dėl lėšų stokos nebuvo renovuota. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančius darbo rinkos poreikius ir siekiant užtikrinti kokybišką profesinį mokymą, būtina pertvarkyti dalį praktinio mokymo patalpų, atnaujinti bendrabučio vidaus patalpas, aprūpinti centrą trūkstama modernia praktinio mokymo įranga, įsigyti transporto priemonę mokinių pervežimui.

Siekiant gerinti mokymosi sąlygas Vilniaus statybos sektoriaus praktinio mokymo centre, numatomos investicijos į praktinio mokymo bazės modernizavimą. Profesinio mokymo programose praktiniam mokymui skiriama apie du trečdaliai specialybės dalykams numatytų valandų. Todėl praktinio mokymo bazės tinkamumas ir atitiktis darbo rinkos poreikiams yra viena svarbiausių sąlygų, užtikrinant kokybišką profesinį mokymą.

Plačiau apie tai.