Mūsų naujienos

2017-09-04 Naujas projektas kviečia

Vilniaus statybininkų rengimo centras pradeda įgyvendinti naują Erasmus+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo projektą „Profesinių kompetencijų tobulinimas ES šalyse“, sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA116-034997, kurio tikslas  – naujų mokymo(si) galimybių paieška statybos sektoriaus specialistų rengime, dirbant su  įvairių tikslinių grupių besimokančiais, kuriant lankstesnes mokymo (si) sąlygas, įgyjant naujas profesines kompetencijas, tokiu būdu atveriant platesnes galimybes į darbo rinką.

Erasmus+

Projekto metu bus vykdomi centro darbuotojų ir mokinių darbo vizitai į 8 partnerines institucijas. Mokinių stažuotės numatomos  Italijoje, Estijoje, Čekijoje, Š. Airijoje, Vokietijoje, Slovakijoje; mokytojų – Čekijoje, Italijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Slovakijoje ir Suomijoje. Projekto dalyviai: 36 mokiniai ir 21 profesijos mokytojas bei administracijos darbuotojas. 

Artimiausiu metu bus skelbiama dalyvių atranka vykti į stažuotes.