Mūsų naujienos

2017-05-19 „Skaitmeniniai ir aplinkosauginiai gebėjimai pastatų priežiūros specialistams – DEFMA”

Gegužės 17-18 d. Sofijoje vyko 2-asis Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių projekto „Skaitmeniniai ir aplinkosauginiai gebėjimai pastatų priežiūros specialistams – DEFMA”, Nr. 2016-1-UK01-KA202-024420, partnerių susitikimas. Šiuo projektu siekiama gerinti pastatų priežiūros specialistų skaitmenines bei žaliąsias kompetencijas, sukuriant inovatyvią mokymo programą.

2017defma

2017defma1

Projekto partneriai atliko poreikių analizę ir suinteresuotų grupių apklausą Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje. Šiuo metu yra rengiami mokymo modulių aprašai. Daugiau projekto naujienų: www.defma-project.eu