Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Leonardo da Vinci bandomieji

vinciBandomasis (pilotinis) projektas:

“Praktinio mokymo vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas VET institucijose”

(Projekto Nr. LT/05/B/F/PP-171005)

 

Projekto tikslas:

– sukurti praktinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą profesinio ugdymo institucijoje, pagrįstą savęs vertinimu bei panaudojant novatoriškus metodus ir priemones.

 

Tikslinė grupė

–         profesinio ugdymo institucijų administracija;

–         profesijos mokytojai.

 

Projekte dalyvauja 9 partneriai iš 6 šalių:

 • Vokietija (DE)

– ITF – Schwerin (Profesinio mokymo metodikos centras);

– Staatliche Berufsschule Waldkirchen (profesinė mokykla);

 • Italija (IT)

– QuinBi  s.r.l (verslo konsultavimo firma);

 • Lietuva (LT)

– Vilniaus statybininkų rengimo centras;

– Vilniaus pedagoginis universitetas;

– Panevėžio kolegija;

 • Ispanija (ES)

– Centro Homologado de Formacion Profesional Concertado (Profesinio rengimo centras);

 • Švedija (SE)

– Viskastrandsgymnasiet (profesinė gimnazija);

 • Škotija (UK)

– Cumbernauld College (Cumbernauld kolegija).

 

Projekto pradžia    – 2005-10-01

Projekto pabaiga    – 2007-09-30

Projekto trukmė    – 24 mėn.

 

Projekto vykdymo etapai:

 1. Poreikių analizė – 6 mėn.
 2. Produkto kūrimas – 10 mėn. (6+4)

III.      Produkto išbandymas (testavimas) – 5 mėn.

 1. Valorizacija – 24 mėn.
 2. Projekto ir produkto kūrimo valdymas bei vertinimas – 24 mėn.

 

 

 1. Poreikių analizė (trukmė – 6 mėn.).

Šiame etape bus atlikta:

–    šalių – partnerių praktinio mokymo VET institucijose situacijos analizė;

–    apibendrintos praktinio mokymo vidinio kokybės vertinimo procedūros ir kriterijai;

–    identifikuoti veiksniai, sąlygojantys praktinio mokymo skaidrumą;

–    suformuluotos rekomendacijos projekte numatytiems produktams parengti.

 

Pabaigus minėtą etapą, bus sukurtas tarpinis dokumentas

Praktinio mokymo vidinės kokybės užtikrinimo modelių analizės ir gerosios patirties Europos VET institucijose studija“.

 

 1. Produkto kūrimo fazė. Trukmė – 10 mėn. (6+4).

Bus sukurta ir paruošta:

 • Praktinio mokymo vidinės kokybės užtikrinimo koncepcijos ir modelio aprašas;
 • Vertinimo kriterijų ir rodiklių rinkinys;
 • Savianalizės klausimynas VET institucijai;
 • Praktinio mokymo organizavimo pavyzdžiai diegiant kokybės užtikrinimo modelį:

–       vaizdo demonstracinė medžiaga (DVD);

–       technologinių kortelių sudarymas keliose statybos darbų srityse (apimama technologijos visuma ir seka);

 

III.    Produkto išbandymo fazė (trukmė – 5 mėn.).

Bus atlikta:

–         išbandyti sukurti produktai ir savianalizės klausimynai, sudaryti pagal nustatytus kokybės kriterijus partnerių mokymo įstaigose Ispanijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir Lietuvoje;

–         apibendrinti gauti praktinio mokymo kokybės vertinimo rezultatai;

–         sukauptos ir apibendrintos išorinių ekspertų (įskaitant socialinius partnerius) sukurtų produktų vertinimo išvados ir rekomendacijos.

 

 1. Valorizacijos fazės metu (trukmė – 24 mėn.) bus pristatyti šio pilotinio projekto rezultatai:

–         valstybinėms institucijoms;

–          vidinės kokybės užtikrinimo VET institucijose koordinatoriams;

–          švietimo bendruomenei;

–          darbdavių asociacijoms partnerių šalyse bei Europos profesinėms organizacijoms.

Gauti iš tikslinės grupės ir potencialių vartotojų atsiliepimai apie produktus ir pasiūlymai juos tobulinti.

Informacija apie projektą bus paskleista rengiant seminarus ir konferencijas, platinant leidinius ir kompiuterines laikmenas anglų, lietuvių kalbomis bei patalpinant informaciją šalių partnerių internetiniuose puslapiuose.

Šioje fazėje dalyvauja ir yra atsakingi už rezultatų sklaidą visi projekto partneriai.

 

Kodėl mokyklai verta (tikslinga) dalyvauti šiame projekte:

 • Įgis patirties bandomuosiuose (pilotiniuose) projektuose;
 • Mokykla bus įsivedusi praktinio mokymo vidinės kokybės vertinimo modulį, kurį įvertins ne tik nacionaliniai, bet ir Europos Sąjungos ekspertai;
 • Mokyklai bus suteiktas praktinio mokymo vidinės kokybės vertinimo sertifikatas, tai yra

– prestižas mokyklai;

– prestižas specialybėms.

 • Specialybės mokytojai ir mokyklos administracija turės galimybę tobulinti praktinio mokymo kokybę;
 • Įgis naujų pažinčių;
 • Mokykla atvira inovacijai (naujovėms);
 • Mokykla pasiruoš profesinio mokymo (ugdymo) auditui;
 • Šio projekto įgyvendinimas suteiks galimybę brandinti rimtesnius projektus ir t.t.

Projekto kontaktinis asmuo:

Ivaras Giniotis

Elektr. paštas: Ivaras@vsrc.lt

Kont. telef. +37069803284

Fax:+37052407079

Interneto svetainė: http://www.diquas-pt.com/

ldvBASICON – Europos statybos esminiai dalykai

Europos statybinių specialybių kvalifikacija yra Berlyno Zukunftsbau GmbH iniciatyva, kurios tikslas – suvienodinti profesinį mokymą Europoje.

BASICON projekto tikslai :

 • Per tarptautinį darbo plėtros procesą įtakoti diskusijų procesą nacionaliniame lygyje.
 • Plėtoti tarpeuropinę kvalifikacijos programą kartu su adekvačiomis profesinėmis prtaybomis, kuri atitiktų faktinį įmonių poreikį ir įgalintų bei palengvintų įėjimą į darbo rinką.
 • Sumažinti distanciją tarp mokymo įstaigų ir įmonių.
 • Supaprastinti esamas sertifikavimo priemones, priartinti prie praktikos ir sulyginti Europos lygyje.
 • Nurodyti gaires  orientuoto į ateitį  standartų panaudojimo Europos mastu.
 • Nustatyti minimalius Europos standartus, apibūdinant  tarptautines asmenines ir profesines kvalifikacijas.
 • Nurodyti žingsnius į Europinį kvalifikacijos ir mokymosi standartų sulyginimą.

BASICON – Produktai

Dalyvaujant partneriams iš 13 ES valstybių, profesinių mokyklų, mokymo įstaigų, ministerijų, rūmų, darbo inspekcijų, profsąjungų, darbdavių ir profesinių draugijų buvo Europos mastu sudaryta  esamos kvalifikacijos įvertinimo, palyginimo bei sertifikavimo kompetencijų medžiaga ir priemonės dvylika kalbų.

Modulinė kvalifikacijos programa su medžiaga:

 • Europos kompetencijos profilių žinynas
 • Mokymo programa
 • Vadovo žinynas
 • Moduliniai mokymo dokumentai
 • Kompiuterinė mokymo programa

Konsultacinės priemonės:

 • Patikrinimas ir dokumentacija taip pat ir neformaliai įgytų kompetencijų

Sertifikavimo priemonės:

 • Kompetencijos įrodymas Europos darbo rinkai

Sertifikavimo centro priemonės:

 • Skaidrumo ir sertifikuotų kvalifikacijų tarptautinio sulyginimo išvystymas
 map

 

 

Projekto Plėtros tinklas

Belgija Bulgarija

Vokietija

Estija Suomija

Didžioji Britanija

Italija Lietuva Austrija

Lenkija Rumunija

Vengrija Čekija

 

BASICON priemonės ir medžiaga yra skirtos nekomerciniam naudojimui nemokamai

 • Profesinio mokymo įstaigose
 • Įmonėse
 • Demonstravimo tikslais

 

ir yra Jūsų paslaugoms BASICON sertifikavimo centre.

Kontaktai

Daina Kiršanskienė

Tel: (00370) 5/ 271 22 45
Email: daina@VSM.W3.lt

 

Dr. Klaus Jürgen Bunke

Tel: (0049) (0)30 / 44 36 88 20
Email: kjbunke@zukunftsbau.de

Informacija adresu: www.basicon.org