Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Kiti

ES programa PROGRESS (2014-2020)

green skillseurops komisija„Žalieji“ gebėjimai tvariai ir konkurencingai statyba

Nr. VP/2013/0100201

(Connecting people for green skills – GREEN SKILLS)

 

Projekto santrauka:

Projektu siekiama nustatyti darbą ir profesinį mokymąsi sąlygojančius veiksnius, dėl kurių statybos sektoriaus darbuotojai  negali įsidarbinti naujų gebėjimų ir kvalifikacijų reikalaujančiose darbo vietose. Didžiausias dėmesys bus skiriamas techninių/profesinių ir mokymosi gebėjimų, susijusių su aplinkosauga statybos sektoriuje, vystymui. Daugelyje ES šalių statybos sektorius tapo labiausiai nuo krizės nukentėjusia ekonomikos sritimi. Todėl yra labai svarbu skatinti ir plėtoti tvarią bei konkurencingą statybos pramonę, kuri sukurtų naujas darbo vietas, atitinkančias šiuolaikinės rinkos poreikius.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Statybos sektoriaus atsigavimo skatinimas vietos ir ES lygiu;
 • Naujo tvarios ir konkurencingos statybos modelio parengimas, siekiant sukurti naujų, rinkos poreikius atitinkančių, darbo vietų. Sukurtas modelis bus perduotas naudoti viešoms ir privačioms įmonėms.
 • Pasiūlyti įdarbinimo agentūroms naujų rinkos pasiūlymų ir priemonių katalogą, padėsiantį susieti pasiūlos ir paklausos aspektus.
 • Pateikti mokymo institucijoms ir organizacijoms priemones, kurios padėtų statybos sektoriaus specialistams ir darbininkams prisitaikyti prie naujų rinkos poreikių.
 • Sukurti bendradarbiavimo tinklą, apimantį vietos valdžią, įdarbinimo agentūras, statybos įmones ir asocijacijas, ir skatinti gamybines  ir komercines valdymo sinergijas.

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 10 01 – 2016 03 31

 

Projekto partneriai:

o                          Pacto Territorial para el Empleo de la Ribera (PATER), Ispanija

o                          Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Ispanija

o                          Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), Ispanija

o                          Polish Association of Construction Employers (PZPB), Lenkija

o                          Danmar Computers LTD (Danmar), Lenkija

o                          VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras (VSRC), Lietuva

o                          European Office of Cyprus (EOC), Kipras

 

o                          GATE 21, Danija

build upskillsProjekto pavadinimas: „Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas“ („BUILD UP Skills ENERGOTRAIN“).

Projekto trukmė: 30 mėnesių.

Projekto partneriai:

 • Regioninis inovacijų vadybos centras
 • Lietuvos statybininkų asociacija
 • Nacionalinė pasyvaus namo asociacija
 • Statybos produkcijos sertifikavimo centras
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
 • Vilniaus statybininkų rengimo centras
 • Respublikinis energetikų mokymo centras.

Projekto tikslai:

Tai antroji Europos Komisijos finansuojamo projekto „BUILD UP Skills“, padedančio statybos sektoriui pasirengti energiškai efektyviai statybai, dalis. Šia iniciatyva siekiama, kad statybos sektoriuje dirbančių darbininkų kompetencija ir įgūdžiai būtų stiprinami, atsižvelgiant į keliamus reikalavimus energiškai efektyvių pastatų statybai.
Pagrindinis antrosios projekto dalies tikslas – sukurti aukšto energetinio efektyvumo namų statybai, renovacijai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kvalifikacijos įgijimo ir pripažinimo sistemą. Tai apims laisvanoriškų profesinio mokymo programų, mokytojų parengimą, mokymų išbandymą. Taip pat bus ieškoma kelių, kaip sukurti ir įteisinti atestavimo schemą.

Projektu metu bus siekiama parengti 8 mokymo programas pagal skirtingas statybos specializacijas, pilotiniuose mokymuose apmokyti 90 darbininkų ir 36 profesijos mokytojus. Tokios priemonės per metus leistų sutaupyti 39 toe energijos ir sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją – 134,4 CO2e per metus.

Su „BUILD UP Skills“ projektu, renginiais, veiklomis galima susipažinti interneto svetainėjewww.energinisefektyvumas.lt ir http://www.buildupskills.eu/.

daug zenklu

 

 

mokymasgyvenimaskill energyEnergijos taupymas ir tvarioji statyba Baltijos jūros regione

Skill Energy BSR: Skill Alliance Energy saving and sustainable Construction in Baltic Sea Region

Trukmė: 24 mėn.

Koordinatorius: Hanseatic Parliament

 

Projekto santrauka

Energijos taupymo ir tvarios statybos srityje būtini nauji postūmiai. Smulkios ir vidutinės įmonės gali žymiai prie to prisidėti bei atverti naujas sritis augimui, tačiau jos susiduria su didele kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problema. Tai suprasdami projekto partneriai iš 5 Europos šalių siekia sukurti Energiškai efektyvių technologijų ir išteklius taupančios statybos aljansą. Vėliau toks bendradarbiavimas bus plėtojamas 11 valstybių, įtraukiant 60 aktyvių veikėjų. Šios iniciatyvos tikslas yra paskatinti švietimą ir mokymą energijos taupymo srityje. Projekto įgyvendinimo metu partneriai sieks šių tikslų:

 1. Parengti inovatyvią mokymo programą, skirtą gerus praktinius gebėjimus turintiems jaunuoliams (tiems, kurie susiduria su sunkumais mokantis teorijos, bet gerai atlieka praktines užduotis).
 2. Parengti ir įgyvendinti specializuotus mokymus smulkioms ir vidutinėms įmonėms energinio efektyvumo srityje.
 3. Parengti bandomuosius mokymo modulius dualinei bakalauro mokymo programai.

Projekto partneriai

Ø Hanseatic Parliament, Vokietija

Ø Baltic Sea Academy, Vokietija

Ø Berufsakademie Hamburg, Vokietija

Ø Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva

Ø VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva

Ø State Education Centre, Latvija

Ø Satakunta University of Applied Sciences, Suomija

Ø Białystok Foundation of Professional Training, Lenkija

Ø Handicraft and Small Business Chamber Lublin, Lenkija

Ø State Department of Education of The Voivodship Lubelskie, Lenkija

 

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galima rasti projekto internetinėje svetainėje:

 

http://www.skills-energy.eu/

nordplusProjekto Nr.: JR-2010_1a-22937

Projekto pavadinimas: Baltijos šalių jaunimas už švarią aplinką

Dalyvių skaičius: 6

(be lydinčiųjų asmenų)

Vizito trukmė savaitėmis: 4

Tikslinė grupė: Pirminio profesinio lygmens mokiniai: apdailininkai, staliai.

Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Latvija, Estija

Projekto aprašymas:

Projekto tikslai ir uždaviniai:

– profesinio rengimo institucijų galimybių didinimas, rengiant kvalifikuotus specialistus, galinčius sėkmingai konkuruoti šiuolaikinėje darbo rinkoje;

– mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas stažuotės užsienio šalyje metu;

– jaunimo įtraukimas į ekologinių problemų sprendimą, dalyvaujant tarptautinėse konferencijose ir renginiuose.