Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

ESF

Projekto sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-021
Projekto pavadinimas Mokymo priemonių rengimas medienos apdirbimo ir baldų gamybos technologijų modulinėms mokymo programoms ir modulinių mokymo programų išbandymas

Veiksmų programa VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Prioritetas VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą

Priemonė VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

Trukmė, projekto pradžia 24 mėn., 2012-07-11

Projekto vykdytojas Kauno statybininkų rengimo centras

Projekto partneris Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Projekto tikslas Didinti profesinio mokymo lankstumą ir gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai.

Projekto uždaviniai

  1. Parengti ir išbandyti mokymo priemones, skirtas modulinėms mokymo programoms.
  2. Apmokyti mokymo priemonių naudotojus.

Paramos dydis 1 912 515,00 Lt (Vienas milijonas devyni šimtai dvylika tūkstančių penki šimtai penkiolika litų 00 ct)

Paramą teikia:

1 625 637,75 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos;

286 877,25 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

https://www.src.kaunas.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=176:pr42&catid=12:projekt-vykdymas&Itemid=4

bpd_small es_small smm_small logo

STATYBOS SEKTORIAUS MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS“,

PROJEKTO KODAS Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-014

Logotipai_geri

Projekto tikslas: didinti profesinio mokymo lankstumą ir gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai, parengiant, remiantis aukščiausios kokybės gerąja užsienio ir Lietuvos praktika, išbandant ir įdiegiant inovatyvias mokymo priemones, skirtas apdailininkų, mūrininkų, statybos mechanizmų ir darbų saugos specialistų , pastatų restauratorių, kelių statybos, pastatų inžinerinės įrangos montuotojų, melioratorių ir kitų statybos sektoriaus specialistų efektyviam ir patogiam mokymui.

Įgyvendinimo data: nuo 2012 m. birželio mėn.

Projekto partneriai

Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto pagrindinės veiklos, jų apimtys: parengti statybos ir statybos inžinerijos, transporto paslaugų bei profesinės sveikatos ir darbo saugos posričių modulinėms mokymo programoms skirtas mokymo priemones, vykdyti jų sklaidą ir viešinimą, išbandyti modulines mokymo programas (vykdyti mokymą pagal atitinkamo(-ų) posričio(-ių) programas) profesinio mokymo įstaigose ir rengiamas mokymo priemones, apmokyti kitų Lietuvos mokymo įstaigų, vykdančių statybos sektoriaus profesinio mokymo programas, mokytojus, naudotis naujai parengtomis mokymo priemonėmis. Projekto rezultatai – parengtos skaitmeninės ir popierinės modernios mokymo priemonės. Mokymo priemonės skirtos visoms Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms, įgyvendinančioms statybos sektoriaus pirminio ir tęstinio profesinio mokymo 59 modulių programas. Kontaktai: projekto vadovė Daina Kiršanskienė, tel (8 5) 2712245, el.p –daina.vsrc@gmail.com

Projekto paramos programa: ,,Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa”.

Projekto sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-021

Europos socialinio fondo projektas

NAUJŲJŲ STATYBOS IR MEDŽIO APDIRBIMO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Paramos sutarties Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-071/SUT-263

Projekto tikslas – sudaryti tinkamas ir patrauklias mokymosi sąlygas jaunam žmogui įsigyti paklausią statybininko, baldžiaus arba statybinių medžiagų pardavėjo specialybę, pagal naujai parengtas, atitinkančias statybos sektoriaus ir medžio apdirbimo bei statybinių medžiagų prekybos įmonių poreikius, programas ir naudojant mokinių poreikius atitinkančias mokymo(si) priemones.

Projektą, kuriam skiriama parama iš ES struktūrinių fondų, pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto ‘Žmogiškųjų išteklių plėtra’, 4 priemonės ‘Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra’, ‘Mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir publikavimas’, ‘Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių studijoms, profesiniam mokymui ir technologiniam ugdymui sukūrimas ir diegimas’ įgyvendinama VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras kartu su partneriais VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru, Utenos regioniniu profesinio mokymo centru bei Alytaus profesinio rengimo centru.

Įgyvendinus projektą, bus sukurta iš esmės kokybine prasme pakitusi statybininkų rengimo sistema: naujos programos ir mokymo(si) priemonės ir sąlygos, pakelta projekto pareiškėjo ir partnerių profesijos mokytojų kvalifikacija.

Projekto metu bus naujai parengtos pirminio profesinio mokymo programos:

  • apdailininko,
  • mūrininko-betonuotojo,
  • staliaus,
  • baldžiaus,
  • stogdengio,
  • statybos verslo organizatoriaus,
  • dailidės.

Sukurta nauja iki šiol neregistruota profesinio mokymo programa statybinių medžiagų pardavėjo-konsultanto. Bus parengti 6 pavadinimų vadovėliai, užduočių sąsiuviniai mokiniui, dalomoji medžiaga, demonstracinė medžiaga, specialybės dalykų teorijos konspektas baldžiams ir statybos verslo organizatoriaus programoms bei baigiamojo vertinimo klausimynas (užduočių rinkinys).