Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

ERPF

Logotipai_geri
Projektopavadinimas ,,Statybos sektoriaus praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“ bazėje“ pagalLietuvos2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė irprieinamumas: sveikatos,švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymoinfrastruktūros plėtra“.
Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-004
Projektotrukmė Iki 2014-12-31
Projektovertė (skirtasuma) 10 608 110 Lt (3072321,01 Eur)
Projektotrumpasapibūdinimas

Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti mokykloje įkuriant statybos sektorinį praktinio mokymo centrą -profesiniopraktinio mokymo paslaugų neatitikimas darbo rinkos poreikiams dėl patalpų ir šiuolaikiškos praktiniomokymo įrangostrūkumo. Projekto metu bus pastatytas papildomas aukštas ant esamo pastato Fabijoniškių skyriuje,kurio patalpos bus skirtospraktinio mokymo dirbtuvėms (apie 1000 m2), Viršuliškių skyriuje padarius perdangą,atskirtas papildomas aukštas, kuriameįsikurs papildomos praktinio mokymo patalpos, o taip pat bus įrengta stoginė,atlikta vandentiekio ir šildymo sistemosrenovacija ir apšiltintas pastato stogas, o abiejuose skyriuose įsigytareikalinga praktinio mokymo įranga ir baldai.

Projekto metu bus sukurta moderni statybos sektoriaus praktinio mokymo bazė, atitinkanti šiuolaikinius darborinkosreikalavimus. Bus patenkintas mokyklos praktinio mokymo patalpų stygius ir modernios, šiuolaikinestechnologijasatitinkančios praktinio mokymo įrangos poreikis. Tai sąlygos teigiamus mokyklos praktinio ir teoriniomokymo pokyčius,mokyklos vadybos tobulėjimą bei įtakos teikiamų paslaugų kokybės augimą. Projekto lėšomispastatytos ir rekonstruotospatalpos bei įsigyta nauja įranga žymiai įtakos teigiamus pokyčius VSRC mokymo proceseir taps stimulu mokyklai susikurtikokybiškai naują mokyklos valdymo ir paslaugų teikimo kultūrą. Projektas prisidėsprie glaudesnio įvairių švietimo lygmenųinstitucijų bendradarbiavimo ir socialinių partnerių įtraukimo į mokymoprocesą.

Projektas bus vykdomas su partneriu – VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru. Šiame darbo rinkosmokymo centreiš projekto lėšų bus nupirkta praktinio mokymo įranga (kranai), kuria naudosis ir VSRC mokiniai, ominėto darbo rinkosmokymo centro mokiniai naudosis VSRC esančia praktinio mokymo įranga. Taip pat JDRMC busatlikti patalpų ir aplinkosremonto ir rekonstrukcijos darbai. Bendradarbiaujant šioms mokymo įstaigoms, teikiančiomstos pačios srities mokymopaslaugas, atsiranda galimybė teikti naudotojams įvairesnių specializuotų modulių mokymą,galimas efektyvesnis,kokybiškesnis ir gausesnis paslaugų teikimas, išvengiant finansavimo dubliavimo iš valstybėslėšų. Projekto veiklų eiga ir jorezultatai bus viešinami.

Projektolaukiamirezultatai

 

Sukurtas statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Projektotikslinė(-s)grupė(-s) Profesinių mokyklų mokiniai, statybos įmonių darbuotojai, individualiai besikreipiantys asmenys, bedarbiai, aukštųjųmokyklųstudentai, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir profesijos mokytojai.
Projektovadovas

Daina Kiršanskienė

tel. (8-5) 2712245

el. paštas – daina.vsrc@gmail.com

 

bpd_small es_small smm_small logo

 

1.5. PRIEMONĖ. “DARBO RINKOS, ŠVIETIMO, PROFESINIO RENGIMO, MOKSLO IR STUDIJŲ BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (PAPILDANTI EUROPOS SOCIALINIO FONDO PRIEMONES)”

 

Statybininkų rengimo bazės modernizavimas

 

Projekto tikslas – modernizuoti Vilniaus statybininkų rengimo centro teorinio ir praktinio mokymo bazės infrastruktūrą, tam kad:

 • įsisavinti pagal profesinio mokymo programas teikiamas žinias, mokėjimus, įgūdžius;
 • užtikrinti profesinio parengimo pagal atitinkamus standartus kokybę;
 • sudaryti galimybę rengti statybininko profesijos darbininkus, kurių kvalifikacija patenkintų šių dienų Lietuvos darbo rinkos poreikius.

Projekto metu bus atlikti šie darbai:

Viršuliškių padalinyje:

 • Pastatytas angaras praktinio mokymo dirbtuvėms įrengti;
 • Šiame angare įrengtos dailidžių ir mūro darbų dirbtuvės, aprūpintos įranga ir įrankiais;
 • Modernizuotas stalių mechanizacijos cechas: pakeistos medžio apdirbimo staklės, ventiliacijos (dulkių ištraukimo) sistema;
 • Atnaujintos, papildytos nauja įranga, įrankiais praktinio mokymo dirbtuvės: dažymo tapetavimo, dekoratyvaus tinko darbų, medžio rankinio apdirbimo;
 • Parengti technologijų teorijos kabinetai darbui, naudojant informacines technologijas;
 • Sutaisyti pastato, kuriame yra dirbtuvės, stogai.

Fabijoniškių padalinyje:

 • Pastatytas angaras praktinio mokymo dirbtuvėms įrengti;
 • Šiame angare įrengtos betonavimo montavimo darbų , stogų prilydomųjų dangų dirbtuvės ir aprūpintos reikalinga įranga;
 • Atnaujintos, papildytos nauja įranga, įrankiais praktinio mokymo dirbtuvės: paprasto tinko darbų, korpusinių baldų gamybos, staliaus gaminių gamybos, verslo praktinio mokymo;
 • Naujai įrengtos ir aprūpintos reikalinga įranga sausos statybos ir plytelių klijavimo praktinio mokymo dirbtuvės, statybinių medžiagų pardavėjo – konsultanto laboratorija;
 • Parengti technologijų teorijos kabinetai darbui, naudojant informacines technologijas;
 • Sutaisyti praktinio mokymo dirbtuvių stogai.

Dirbtuvės, laboratorijos, cechai, kuriuose bus sukurtos naujos darbo vietos:

NAUJAI ĮRENGTOSE DIRBTUVĖSE:

 • Dailidžių;
 • Dažymo ir tapetavimo;
 • Mūro;
 • Stogų prilydomų dangų;
 • Betonuotojų;
 • Statybinių konstrukcijų montuotojų.

SENOSE PATALPOSE:

 • Sausos statybos;
 • Plytelių klojimo;
 • Statybinių medžiagų pardavėjo-konsultanto.

Modernizuota bazė leis įgyvendinti pagal ES standartus parengtas mokymo programas:

 • Apdailininkų,
 • Mūrininkų,
 • Stalių,
 • Baldžių,
 • Stogdengių,
 • Statybinių medžiagų pardavėjo – konsultanto
 • Statybos verslo organizatoriaus.

Modernizuoti teorinio mokymo kabinetai su įrengimais, leidžiančiais mokymo procese panaudoti šiuolaikines ir demonstracines priemones bei suteikiančiais galimybę operatyviai gauti ir pateikti informaciją iš pasaulinių tinklų, sudarys sąlygas kvalifikacijai kelti naudojant nuotolinį mokymą.

Inovacinių statybos technologijų (toliau tekste – IST) centre veiks nuolatinis naujų statybos medžiagų ir produktų informacinis elektroninis archyvas. Informacija apie naujausias statybų technologijas vartotoją pasieks CD, DVD, palydovinio ryšio pagalba. Statybos įmonių darbuotojai, gyventojai atvykę į renginius, seminarus ar IST archyve turės galimybę susipažinti su statybos produktų naujienomis bei kainomis.

Projekto tikslai atitinka Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, Lietuvos švietimo plėtotės strategines nuostatas (2003 – 2012), Lietuvos švietimo koncepciją, Profesinio orientavimo strategiją, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją, Lietuvos Respublikos profesinio rengimo įstatymo naujos redakcijos koncepciją.