Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Priėmimas

Informacija apie priėmimą:

 

Priėmimas į VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro 2018-2019 m.m. programas prasideda nuo 2018 m. birželio 1 d.

Registracija, prašymų priimti mokytis teikimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

 

2018-metų-bendrojo-priėmimo-į-formaliojo-profesinio-mokymo-programas-terminai

 

ĮSAK_bendrpriėmtvark

 

įsak-Kriterijai2018

 

Konsultavimas ir informavimas apie bendrąjį priėmimą vyks kasdien nuo birželio 1 d. iki priėmimo pabaigos:

Viršuliškių skyriuje , adresas Laisvės pr. 53, Vilniuje , 105 kab. tel. 8 5 2423581.

Fabijoniškių skyriuje, Ateities g. 28, Vilniuje, 105 kab., tel. 8 5 2712300.

Prašome atvykti nurodytais adresais ir mes Jums padėsime užsiregistruoti į bendrojo priėmimo sistemą.

Būtina turėti šiuos dokumentus:

 • Išsilavinimo dokumento originalą.
 • Asmens dokumentą.
 • Dvi fotonuotraukos ( 3X4 cm).
 • „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (086/a) išduotą vadovaujantis Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ .
 • Asmenys iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ .
 • Užsieniečiams – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Baigusius 12 klasių( IV LTKS kvalifikacijos lygis)

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS:

 • apdailininko(statybininko) (modulinė programa )
 • statybos verslo paslaugų teikėjo
 • nekilnojamojo turto agento
 • staliaus (modulinė programa)
 • santechniko (modulinė programa)
 • dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo (modulinė programa)

Mokymosi trukmė 2 metai.

 

 • elektriko (modulinė programa )
 • mūrininko (modulinė programa )

 

Mokymosi trukmė 1 metai. 

 

Sėkmingai baigusiems mokyklą, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Baigusius 10 klasių( III LTKS kvalifikacijos lygis)

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS:

 • apdailininko (statybininko)( modulinė programa)
 • staliaus)( modulinė programa)
 • mūrininko( modulinė programa)
 • elektromnontuotojo

Mokymosi trukmė 3 metai.
Sėkmingai baigusiems mokyklą išduodamas profesinio mokymo diplomas ir brandos atestatas.

Baigusius 9 klases ( II LTKS kvalifikacijos lygis)

PRIIMAME Į ŠIAS PROGRAMAS:

 • apdailininko (statybininko).

Mokymosi trukmė 3 metai.
Sėkmingai baigusiems mokyklą išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

 

 

Baigusieji 8 klases priimami į pagrindinio ugdymo programos 9 klasę ( I gimnazijos skyriaus klasę).

(Dokumentai priimami ne per LAMA BPO, bet tik mokymo įstaigoje)

Privalumai

 •  

  • Pažangūs mokiniai gauna  stipendiją. Stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų.
  • Turime bendrabutį. Nepraleidžiantiems pamokų  nėra bendrabučio nuomos mokesčio.
  • Praktinio mokymo dirbtuvės aprūpintos naujausia įranga ir įrankiais, kiekvienas mokinys nemokamai  gauna darbo rūbus.
  • Visi mokyklos kabinetų ir bibliotekų kompiuteriai yra nuolat prijungti prie interneto tinklo.
  • Geriausieji mokyklos mokiniai turi galimybę  stažuotis  įvairių Europos sąjungos šalių įmonėse bei mokyklose.
  • Mokyklos stalo teniso, krepšinio, futbolo komandos yra užėmusios pirmąsias vietas respublikinėse varžybose.
  • Kiekvieną rytą mokiniai nemokamai gali skanauti sveikas ir maistingas košes.