Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

NAUJŲJŲ STATYBOS IR MEDŽIO APDIRBIMO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Projekto sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-021

Europos socialinio fondo projektas

NAUJŲJŲ STATYBOS IR MEDŽIO APDIRBIMO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Paramos sutarties Nr.ESF/2004/2.4.0-K01-071/SUT-263

Projekto tikslas – sudaryti tinkamas ir patrauklias mokymosi sąlygas jaunam žmogui įsigyti paklausią statybininko, baldžiaus arba statybinių medžiagų pardavėjo specialybę, pagal naujai parengtas, atitinkančias statybos sektoriaus ir medžio apdirbimo bei statybinių medžiagų prekybos įmonių poreikius, programas ir naudojant mokinių poreikius atitinkančias mokymo(si) priemones.

Projektą, kuriam skiriama parama iš ES struktūrinių fondų, pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto ‘Žmogiškųjų išteklių plėtra’, 4 priemonės ‘Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra’, ‘Mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir publikavimas’, ‘Šiuolaikinių mokymo(si) priemonių studijoms, profesiniam mokymui ir technologiniam ugdymui sukūrimas ir diegimas’ įgyvendinama VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras kartu su partneriais VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru, Utenos regioniniu profesinio mokymo centru bei Alytaus profesinio rengimo centru.

Įgyvendinus projektą, bus sukurta iš esmės kokybine prasme pakitusi statybininkų rengimo sistema: naujos programos ir mokymo(si) priemonės ir sąlygos, pakelta projekto pareiškėjo ir partnerių profesijos mokytojų kvalifikacija.

Projekto metu bus naujai parengtos pirminio profesinio mokymo programos:

  • apdailininko,
  • mūrininko-betonuotojo,
  • staliaus,
  • baldžiaus,
  • stogdengio,
  • statybos verslo organizatoriaus,
  • dailidės.

Sukurta nauja iki šiol neregistruota profesinio mokymo programa statybinių medžiagų pardavėjo-konsultanto. Bus parengti 6 pavadinimų vadovėliai, užduočių sąsiuviniai mokiniui, dalomoji medžiaga, demonstracinė medžiaga, specialybės dalykų teorijos konspektas baldžiams ir statybos verslo organizatoriaus programoms bei baigiamojo vertinimo klausimynas (užduočių rinkinys).