Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Mokymo priemonių rengimas medienos apdirbimo ir baldų gamybos technologijų modulinėms mokymo programoms ir modulinių mokymo programų išbandymas

Projekto sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-021
Projekto pavadinimas Mokymo priemonių rengimas medienos apdirbimo ir baldų gamybos technologijų modulinėms mokymo programoms ir modulinių mokymo programų išbandymas

Logotipai_geri

Veiksmų programa VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Prioritetas VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą

Priemonė VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

Trukmė, projekto pradžia 24 mėn., 2012-07-11

Projekto vykdytojas Kauno statybininkų rengimo centras

Projekto partneris Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Projekto tikslas Didinti profesinio mokymo lankstumą ir gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai.

Projekto uždaviniai

  1. Parengti ir išbandyti mokymo priemones, skirtas modulinėms mokymo programoms.
  2. Apmokyti mokymo priemonių naudotojus.

Paramos dydis 1 912 515,00 Lt (Vienas milijonas devyni šimtai dvylika tūkstančių penki šimtai penkiolika litų 00 ct)

Paramą teikia:

1 625 637,75 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos;

286 877,25 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

https://www.src.kaunas.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=176:pr42&catid=12:projekt-vykdymas&Itemid=4

PROJEKTO KODAS Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-014STATYBOS SEKTORIAUS MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS“,

Projekto tikslas: didinti profesinio mokymo lankstumą ir gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai, parengiant, remiantis aukščiausios kokybės gerąja užsienio ir Lietuvos praktika, išbandant ir įdiegiant inovatyvias mokymo priemones, skirtas apdailininkų, mūrininkų, statybos mechanizmų ir darbų saugos specialistų , pastatų restauratorių, kelių statybos, pastatų inžinerinės įrangos montuotojų, melioratorių ir kitų statybos sektoriaus specialistų efektyviam ir patogiam mokymui.

Įgyvendinimo data: nuo 2012 m. birželio mėn.

Projekto partneriai

Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto pagrindinės veiklos, jų apimtys: parengti statybos ir statybos inžinerijos, transporto paslaugų bei profesinės sveikatos ir darbo saugos posričių modulinėms mokymo programoms skirtas mokymo priemones, vykdyti jų sklaidą ir viešinimą, išbandyti modulines mokymo programas (vykdyti mokymą pagal atitinkamo(-ų) posričio(-ių) programas) profesinio mokymo įstaigose ir rengiamas mokymo priemones, apmokyti kitų Lietuvos mokymo įstaigų, vykdančių statybos sektoriaus profesinio mokymo programas, mokytojus, naudotis naujai parengtomis mokymo priemonėmis. Projekto rezultatai – parengtos skaitmeninės ir popierinės modernios mokymo priemonės. Mokymo priemonės skirtos visoms Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms, įgyvendinančioms statybos sektoriaus pirminio ir tęstinio profesinio mokymo 59 modulių programas. Kontaktai: projekto vadovė Daina Kiršanskienė, tel (8 5) 2712245, el.p –daina.vsrc@gmail.com

Projekto paramos programa: ,,Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programa”.