Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. (+370-5) 2423581; 2423654 Faks. (+370-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. (+370-5) 2712300; 2712245 Faks. (+370-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

„Žiedinės ekonomikos principų taikymas vandens, nuotekų, atliekų tvarkyme“

2016erasmus+                                                                 ziedine ekonomika

 

Europos Komisijos finansuojamas projektas „Žiedinės ekonomikos principų taikymas vandens, nuotekų, atliekų tvarkyme“, sutarties Nr. 600835-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA

Projekto santrauka:

Apie 99 proc. visų ES įmonių priklauso mažam ar vidutiniam verslui (SVV), suteikiančiam iki 70 proc. visų darbo vietų. SVV turi ypač geras galimybes išspręsti iškylančias aplinkosaugos problemas ir taip užtikrinti savo augimą žaliosios ekonomikos sektoriuje. Šiuo metu pagrindinė tokio augimo kliūtis yra didelis įgūdžių trūkumas daugelyje ekonomikos sektorių, o laisvų darbo vietų skaičius SVV ir bendras nedarbas, ypač jaunimo tarpe, nuolat auga. Dėl švietimo institucijų ir pramonės bendradarbiavimo stiprėjimo mokymasis darbo vietoje tapo gera priemone pašalinant šias kliūtis ir sudarė sąlygas toliau augti inovatyviems rinkos segmentams.

Aukštojo mokslo įstaigos, profesinio mokymo teikėjai bei amatų rūmai iš šešių ES šalių sudarė aljansą, skirtą gebėjimų stiprinimui ir visuomenės informavimo didinimui vandens, nuotekų, atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos taikymo srityse. Aljansą ketinama išplėsti iki 13 šalių ir 68 švietimo ir darbo rinkos institucijų dalyvių. Planuojama, kad ilgainiui jis prisiims vadovaujantį ekologinių inovacijų kompetencijos centro vaidmenį.

Numatomi projekto rezultatai:

 1. Sukurtas Kompetencijų Centras apimantis:

1.1 Įgūdžių plėtros aljansą ,,Vandens, nuotekų ir atliekų vadyba bei technologijos ir žiedinė ekonomika” siekiant kelti SVV darbuotojų kvalifikaciją, įtraukiant profesinio mokymo įstaigas, prekybos ir pramonės rūmus bei universitetus ir kolegijas iš 6 ES šalių.

1.2. Šios patirties plėtrą ir perkėlimą į dar 13 šalių, įtraukiant 50 prekybos ir pramonės bei amatų rūmų, SVV asociacijų bei 18 universitetų, tarp jų taikomųjų mokslų univesitetus ir kolegijas.

1.3. Lavinimosi įgūdžių tobulinimą ir patirties sklaidą į Baltijos  regiono šalis, taip formuojant ,,Eko Inovacijų” kompetencijų centrą, kuris skatins ilgalaikį bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų ir verslo, vystys ir diegs naujas  mokslo bei tyrimų užduotis.

1.4. Mokymo programų testavimą ir mokymo medžiagos parengimą, siekiant mokyti mokytojus, apimant profesinio mokymo įstaigų mokytojus, taip pat SVV įmonių mokytojus bei tolesnio ir aukštesnio mokymo lygio lektorius.

Per projekto laikotarpį šios mokymo programos bus įdiegtos bent 2 universitetuose.

 1. Pirminio profesinio mokymo tobulinimas:

Parengtos naujos pirminio profesinio mokymo programos, mokymo  medžiaga, egzaminų taisyklės ir t.t., skirtos konkrečiame sektoriuje reikalingų  papildomų kvalifikacijų įgijimui.

Per projekto laikotarpį  planuojamas įdiegimas  bent dviejose  mokymo institucijose, veikiančiose skirtingose šalyse.

 1. Tęstinio profesinio mokymo tobulinimas:

3.1. Patikrinamos ir įvertinamos mokymo programos, mokymų medžiaga bus pritaikytos 6 skirtingiems kursams šioms tikslinėms grupėms ,,SVV verslininkai, vadovai ir specialistai”, siekiančioms įgyti naujų kompetencijų ir įgūdžių valdant vandens, nuotekų ir atliekų technologijas bei perteikti pažangią patirtį kitiems.

Per projekto laikotarpį šios naujovės bus pritaikytos  bent 3 mokymo institucijose, esančiose skirtingose šalyse.

 1. Aukštojo mokslo tobulinimas:

4.1. Dviejų Bakalauro studijų programų bei egzaminavimo taisyklių įvertinimas, skirtų

 1. a) Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos valdymui
 2. b) SVV vadybos ir verslo administravimui

4.2. Patikrinti ir įvertinti 4  studijų moduliai, skirti SVV įmonių darbuotojams,  dirbantiems aplinkosaugos sektoriuje ir  siekiantiems  valdyti vandens, nuotekų ir atliekų technologijas. Progamos bus kaip dualinio mokymo sistema ir integruotos į bakalauro studijų programas.

Projektas bus įdiegtas 1 universitete.

4.3. Sprendimai, skirti SVV įmonėms:

SVV specifiniai tyrimų ir plėtros uždaviniai bus įvykdyti dalyvaujant jų darbuotojams, besimokantiems bakalauro studijų programose, skirtose būtent jų veiklos sektoriams.

 1. Projekto rezultatų sklaida:

5.1. Apie projekto rezultatus paskelbti informaciją per 68 švietimo institucijas 13-oje šalių

5.2. Įvairios kitos sklaidos priemonės

5.3. Projekto pabaigoje išleista knyga apie projekto rezultatus bus išpublikuota įvairiais kanalais.

Projekto vykdymo laikotarpis: 01.01.2019 – 31.12.2021

Projekto partneriai:

 1. Hanseatic Parliament, Vokietija (koordinatorius);
 2. Wirtschafts-Förderungs-Institut, Austrija;
 3. Białystok Foundation of Professional Training, Lenkija;
 4. Chamber of Craftmanship and Enterprise in Białystok, Lenkija;
 5. Nordic Forum of Crafts, Norvegija;
 1. Satakunta University of Applied Sciences, Suomija;
 2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva;
 3. Vilniaus statybininkų rengimo centras, Lietuva;
 4. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva;
 5. Hungarian Association of Craftsmen´s Corporations, Vengrija;
 6. Kontiki Vocational Center, Vengrija.