Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Centro taryba (kolegialus valdymo organas)

Viešiosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro valdymo organas.

Taryba patvirtinta Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime (2019 m. balandžio 25 d. protokolas Nr. 3).

Tarybos nariai:

 1. Evaldas Damauskas, Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovas.

 2. Robertas Encius, Lietuvos statybininkų asociacijos kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovas.

 3. Alesia Ilgevičienė, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, mokytoja.

 4. Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė.

 5. Laura Mikolajūnienė, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, DŽF 18-6 T grupės mokinė.

 6. Erika Pauliukevičienė, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, vyriausioji finansininkė.

 7. Arūnas Šlenys, UAB „Naresta“ generalinis direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovas.

 8. Aidas Vaičiulis, Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas.

 9. Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė.

Tarybos pirmininkas –  Robertas Encius.

Tarybos sekretorė – Alesia Ilgevičienė,  el. paštas: a.ilgeviciene@vsrc.lt .

Tarybos kadencija – 5 metai (nuo 2019-04-25 iki 2024-04-24).

Tarybos funkcijos:

 1. koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą;

 2. svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus profesinio mokymo Įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui);

 3. nustato Įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus;

 4. nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją;

 5. svarsto Įstaigos direktoriaus pateiktą Įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

 6. iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos direktoriaus pateiktos Įstaigos metinės veiklos ataskaitos;

 7. savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja visuotinį dalininkų susirinkimą;

 8. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose.

  VSRC tarybos_darbo reglamentas

  Všį Vilniaus statybininkų rengimo centro tarybos posėdžio protokolas 2019-06-19 nr. 1