Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Žiniasklaida

Turi profesiją – gyvenimo kelias aiškesnis

Baigęs mokyklą moksleivis dažnai nežino, kokias studijas rinktis toliau. Ar daug žmonių dirba pagal specialybę, ar jiems tas darbas patinka? Visa tai yra nežinojimas, ko nori iš savęs, gyvenimo, neturėjimas ateities planų.
Išvengti klaidų renkantis profesiją padės šalyje vykdomas projektas, kurio šūkis – „Renkuosi atsakingai, mokausi tikslingai“.

Jau antrasis etapas

Projektas sudėtingu pavadinimu – „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ – skirtas padėti tinkamai pasirinkti mokymosi kryptį.

Plačiau apie tai – Alfa.lt interneto svetainėje:

http://www.alfa.lt/straipsnis/10433865/?Renkantis.profesija..maziau.galimybiu.suklysti=2010-12-28_17-04

Vykdėme įdomų ir naudingą projektą, kurio metu Lietuvos profesinio mokymo įstaigos kartu su užsienio partneriais sukūrė modulinio mokymo programas statybos sektoriaus darbininkams.

Modulinės profesinio mokymo programos padeda užtikrinti profesinio mokymo prieinamumą bei patrauklumą, skatina profesinio mokymo lankstumą. Vis daugiau Europos Sąjungos valstybių bando diegti modulinį profesinį mokymą siekdamos, kad mokymas ir mokymo turinys labiau atitiktų besimokančiųjų poreikius.

Tikslingas pasirinkimas

Geroji Europos šalių patirtis paskatino VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centrą drauge su keliomis Lietuvos profesinio mokymo institucijomis inicijuoti ir įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamą projektą „Europinio lygio apdailininko (statybininko) specialybės modulinių mokymo programų ir mokymo kreditų sistemos pritaikymas Lietuvos ir kitų Europos šalių profesinio mokymo institucijose“ (projekto Nr. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0012, projekto pradžia: 2008-10-01, projekto pabaiga: 2010-09-30). Apdailininko (statybininko) programa buvo pasirinkta ne atsitiktinai – tai viena populiariausių profesinio mokymo programų Lietuvoje, vykdoma 40 iš 70 profesinio mokymo įstaigų.

Kartu su škotais

Projekto partnerių komanda, vadovaudamasi Škotijos profesinio mokymo institucijose taikomomis apdailininko (statybininko) specialybės modulinėmis mokymo programomis bei pasinaudodama kitų projekto partnerių šioje srityje sukaupta patirtimi, atliko poreikių analizę ir parengė Europinio lygio apdailininko (statybininko) specialybės modulinę mokymo programą, susietą su mokymo kreditais, bei pateikė mokomosios metodinės medžiagos pavyzdžių, kaip pritaikyti sukurtą programą Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo institucijose vykdant pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.

Plačiau: straipsnis „Modulinės mokymo programos Europos statybos sektoriaus darbininkams: Lietuvos patirtis“:

http://www.kpmpc.lt/refernet/docs/Straipsnis-modulinis-mokymas.pdf

Mokymas tobulėja

Vilniaus statybininkų rengimo centre profesinis mokymas modernizuotas, efektyviai panaudojus ES struktūrinių fondų skirtas lėšas.

Modernios dirbtuvės

Vilniaus statybininkų rengimo centras 2009 metais baigė vykdyti 2 projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Bendra projektų vertė – daugiau negu penki su puse milijono litų. Už šiuos pinigus modernizuotos laboratorijos, dirbtuvės, įranga, parengtos naujos programos ir vadovėliai.

BPD 1.5 priemonės projektui „Statybininkų rengimo bazės modernizavimas“ buvo skirta 4 648 000 Lt. Per kelerius metus vykdydamas projektą Vilniaus statybininkų rengimo centras įsigijo modernią įrangą dailidžių, dažymo ir tapetavimo, betonavimo baldų, staliaus gaminių ir kt. gamybos dirbtuvėms, statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto praktinio mokymo laboratorijai. Taip pat įsigyta informacinių technologijų įrangos.

Nauji pastatai

Už Europos Sąjungos paramos pinigus atlikta centro Fabijoniškių skyriaus mokymo dirbtuvių korpuso renovacija. Viršuliškių ir Fabijoniškių skyriuose pastatyti du lengvų konstrukcijų priestatai, įrengtos dirbtuvės, kurių trūko. Abiejų centro skyrių mokymo dirbtuvėse sumontuota moderni ventiliacijos sistema – jose išmetamas užterštas oras atiduoda šilumą šviežiam orui, tokiu būdu taupoma šilumos energija.

Projekto rezultatai akivaizdūs – mokyklos mokiniai jau gali dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis ir medžiagomis, jų mokymosi sąlygos komfortiškos. Išplėsta ir atnaujinta mokymo bazė sudaro sąlygas statybos įmonių darbuotojams centre tobulinti savo kvalifikaciją, susipažinti su naujausia įranga.

Kvies susipažinti

Pasak Vilniaus statybininkų rengimo centro direktoriaus Juozo Baranausko, ateityje centras profesinio orientavimo tikslais planuoja leisti Vilniaus vidurinių mokyklų mokiniams vykdyti čia technologijų užsiėmimus ir tokiu būdu supažindinti juos su šiuolaikiniais įrankiais, mechanizmais, naujausiomis medžiagomis, populiarinti
statybininko profesiją.

Šiuolaikiški vadovėliai

Kitam Europos Sąjungos remiamam projektui (pagal BPD 2.4 priemonę) „Naujų statybos ir medžio apdirbimo mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas“ buvo skirta 961 000 Lt. Projektą vykdė Vilniaus statybininkų rengimo centras kartu su Panevėžio profesinio rengimo centru, Utenos regioniniu profesinio rengimo centru ir Alytaus profesinio rengimo centru.

Buvo parengtos 25-ios pirminio profesinio mokymo programos: apdailininko (statybininko), mūrininko-betonuotojo, staliaus, dailidės, stogdengio, statybos verslo paslaugų teikėjo, statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto. Išleisti keli vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, parengta kitų mokymo priemonių.
Kaip sako Vilniaus statybininkų rengimo centro direktorius, ypač didelę paklausą turi naujieji vadovėliai. Į centrą kreipiasi labai daug kitų šalies profesinių mokyklų ir pageidauja įsigyti šiuolaikiškus, centro išleistus statybos srities vadovėlius. Tad vadovėlių planuojama išleisti papildomai.