Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

Etosas ir vertybės

Mokykla – mokiniui

Mokykla užtikrina mokinių saugumą, ugdo jų dorovinę ir pilietinę atsakomybę, plėtoja vertybines kompetencijas, ruošia gyvenimui ir darbui besikeičiančios visuomenės sąlygomis. Mokykla ugdo lygiateisiškumą, pripažįsta prigimtinę žmonių lygybę, formuoja abipuse pagarba grindžiamus partneriškus santykius tarp visų bendruomenės narių. Mokykloje pripažįstama mokinių poreikių įvairovė, pasirinkimo laisvė. Geras mokinių parengimas, aukštas mokymo lygis, tinkamai aprūpinta ugdymo aplinka, įvairi ir visapusiška nepamokinė veikla sąlygoja mokyklą būti patrauklia įvairių poreikių mokiniams, siekiantiems įgyti specialybę ir bendrąjį išsilavinimą.

Mokyklos vertybės: atvirumas, nuolatinis tobulėjimas, tolerancija, jauki aplinka, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams, humanizmo ir demokratiškumo principai.

,,Didžiausia išminties pareiga ir požymis – siekimas, kad darbai atitiktų žodžius, kad žmogus visada būtų pats savimi.”