Viršuliškių skyrius Laisvės pr. 53 LT 07191, Vilnius Tel. +370(8-5) 2423581; 2423654 Faks. (8-5) 2407079 info@vsrc.lt
Fabijoniškių skyrius Ateities g. 28 LT 08303, Vilnius Tel. +370(8-5) 2712300; 2712245 Faks. (8-5) 2712300 ateities28@vsrc.lt
svetaines-medis neigaliesiems
paieska
paieska
engl Germany
paieska

2019-09-09 Konkursas Viršuliškių skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

2019-09-09 Konkursas Viršuliškių skyriaus vedėjo pareigoms užimti.

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras

skelbia konkursą

Viršuliškių skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Darbo krūvis – 1 etatas, 40 val. per savaitę.

Vieta – Laisvės pr. 53, Vilnius, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro Viršuliškių skyrius.

Darbo užmokestis – nuo 1375,35 (su visais mokesčiais)

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ar jam prilygintą išsilavinimą) ir pedagogo kvalifikaciją;

1.2. turi turėti ne mažesnį kaip 3 metų vadovavimo švietimo įstaigoje ir pedagoginio darbo stažą;

1.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro (toliau – Įstaigos) vietiniais norminiais teisės aktais (darbo tvarkos taisyklėmis, tvarkomis, instrukcijomis, nurodymais, įsakymais ir kt.), reglamentuojančiais Įstaigos darbo tvarką, skyriaus vedėjo darbą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę, civilinę saugą, elektrosaugą, higienos reikalavimus ir vadovautis jais;

1.4. turėti informacinių technologijų taikymo kompetencijas, reikalingas pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms vykdyti;

1.5. mokėti naudotis kitomis informacinių technologijų priemonėmis (spausdinimo, kopijavimo, skenavimo ir kt.);

1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti rengti ir įforminti dokumentus, vadovaujantis raštvedybos reikalavimais;

1.7. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus šiai pareigybei;

1.8. teisės aktų nustatyta tvarka prieš pradėdamas dirbti turi būti atestuotas ir periodiškai peratestuojamas pagal privalomas pirmosios pagalbos ir higienos mokymų programas;

1.9. teisės aktų nustatyta tvarka prieš pradėdamas dirbti turi būti pasitikrinęs sveikatą ir vėliau periodiškai tikrintis sveikatą dėl leidimo dirbti skyriaus vedėju švietimo įstaigoje.

DOKUMENTUS PATEIKTI www.vtd.lrv.lt INTERNETINĖJE SVETAINĖJE.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija tel. 8 5 2712245, el. p. daina.vsrc@gmail.com.